Πληροφορίες και νομικές συμβουλές για τα δικαιώματα εγκατάστασης, εργασίας και σπουδών στο εξωτερικό, πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

 

Γενικές Πληροφορίες

Υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταξίδια

Διαμονή στο εξωτερικό

Οικογένεια – Νομοθεσία άλλων χωρών της ΕΕ

Οδήγηση

 

Εργασία και συνταξιοδότηση στην ΕΕ

Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό - Παροχές, φορολόγηση & άδεια εργασίας

Διασυνοριακή εργασία

Απόσπαση στο εξωτερικό – Όροι, διατυπώσεις, μέλη οικογένειας

Συνταξιοδότηση – Σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη & φορολόγηση

Προσφορά θέσεων εργασίας στην Ευρώπη

Σύνταξη ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος (Europass)

Οι γλωσσικές σας γνώσεις (τυποποιημένο δελτίο)

 

Εκπαίδευση και νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Σχολεία

Πηγαίνω σχολείο σε άλλη χώρα

Συνεργασίες με σχολεία άλλων χωρών

 

Πανεπιστήμιο

Οικονομική βοήθεια για σπουδές στο εξωτερικό

Aναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων

Ανταλλαγές φοιτητών (συμπεριλαμβανομένου του Erasmus)

Υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο εξωτερικό

 

Πρακτική άσκηση

Οικονομική βοήθεια για επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό

Υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας κατάρτισης στο εξωτερικό

Πρακτική άσκηση στα όργανα της ΕΕ

 

Ερευνητές

Υποτροφίες & θέσεις ερευνητή στο εξωτερικό

Φορολόγηση ερευνητών που εργάζονται στο εξωτερικό

Υγειονομική περίθαλψη ερευνητών που εργάζονται στο εξωτερικό

 

Εθελοντισμός

Από που να ξεκινήσω;

Τι να κάνω αφού βρω ένα πρόγραμμα;


Ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια

Aνθρώπινα δικαιώματα

Ανάπτυξη και συνεργασία

Ανθρωπιστική βοήθεια και Πολιτική Προστασία

 

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Απασχόληση και κοινωνική πολιτική

 

Γεωργία, αλιεία και είδη διατροφής

Ασφάλεια των τροφίμων

Γεωργία

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία

 

Διεύρυνση και εξωτερικές υποθέσεις

Διεύρυνση

Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

 

Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών

Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια

Καταναλωτές

 

Επιστήμη και τεχνολογία

Διάστημα

Ερευνα και Καινοτομία

Τεχνολογίες πληροφοριών

 

Επιχειρήσεις

Ανταγωνισμός

Εμπόριο

Ενιαία αγορά

Επιχειρήσεις

 

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Θεσμικά θέματα

 

Μεταφορές και ταξίδια

Μεταφορές

 

Οικονομία και χρηματοοικονομικά θέματα

Καταπολέμηση της απάτης

Οικονομικά και νομισματικά θέματα

Προϋπολογισμός

 

Περιβάλλον και ενέργεια

Δράση για το κλίμα

Ενεργειακή πολιτική

Περιβάλλον

 

Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη

Περιφερειακή πολιτική

 

Πολιτισμός και εκπαίδευση

Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία

Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα επικοινωνίας

Πολιτισμός

Πολυγλωσσία

 

Τελωνεία και φορολογία

Τελωνεία

Φορολογία

 

Υγεία

Αθλητισμός

Υγεία