Διαβάστε περισσότερα: Μήνας Ενιαίας Αγοράς για την ΕυρώπηΑπό τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου 2013 μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για να συνδεθείτε με επιχειρήσεις, οργανισμούς, διαμορφωτές πολιτικής και ηγέτες της ΕΕ, για να συζητήσετε πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ενιαία Αγορά. Η ΕΕ θέλει να ακούσει τις απόψεις σας σε τέσσερα θέματα: Θέσεις εργασίαςΚοινωνικά δικαιώματαΤράπεζες και Ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα αφιερωθεί μια εβδομάδα στο κάθε θέμα.

  • Στείλτε μας τις ιδέες σας και σχολιάστε τις ιδέες των άλλων, ψηφίστε και κοινοποιήστε τις.
  • Συμμετέχετε σε ηλεκτρονικές συνομιλίες με ηγέτες της ΕΕ για να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας και να συζητήσετε τις ιδέες σας.                            

Θα συλλέξουμε τις περισσότερα υποσχόμενες ιδέες στο τέλος της εκστρατείας και αυτές ίσως γίνουν μέρος της αυριανής νομοθεσίας της ΕΕ.

http://www.yourideasforeurope.eu/el

Διαβάστε περισσότερα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, Αυτό το χωράφι είναι η επιχείρησή σου!Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Ξενοδοχείο Αμαλία, Ναύπλιο

Πρόγραμμα και εγγραφή στο

www.farmsup.eu

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

www.farmsup.eu

Διαβάστε περισσότερα: Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη: ενιαία δικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις των...H Γενική Διεύθυνση "Επιχειρήσεις και Βιομηχανία" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έθεσε σε λειτουργία την ενιαία δικτυακή πύλη προκειμένου να διευκολύνει την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. Η πύλη παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που μπορούν οι Μ.Μ.Ε. να υποβάλλουν αιτήσεις προς χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και για την πρόσβασή τους σε εγγυήσεις, δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια.

http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm

Διαβάστε περισσότερα: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής των Λυκείων στον ετήσιο διαγωνισμό νεαρών μεταφραστών της...

Τα ενδιαφερόμενα Λύκεια μπορούν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/translatores/

Ο διαγωνισμός, που διοργανώνεται για έβδομη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου, ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία που θα επιλεγούν. Είναι ανοικτός σε μαθητές κάθε εθνικότητας που γεννήθηκαν το 1996.

Η αίτηση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες για πρώτη φορά περιλαμβάνουν τα κροατικά.

Οι μαθητές (μπορούν να συμμετάσχουν 2 έως 5 από κάθε σχολείο) μεταφράζουν ένα μονοσέλιδο κείμενο σε έναν από τους 552 γλωσσικούς συνδυασμούς της επιλογής τους, από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το 2013 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών, συνεπώς τα προς μετάφραση κείμενα του φετινού διαγωνισμού θα επικεντρωθούν στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτήν – για τους ιδιώτες, τους καταναλωτές, τους νόμιμους κάτοικους, τους φοιτητές, τους εργαζόμενους ή τους πολιτικούς παράγοντες.

Η διόρθωση των κειμένων γίνεται από μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι επιλέγουν έναν νικητή ανά χώρα. Οι νικητές θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες για να παραλάβουν τα βραβεία τους τον Απρίλιο του 2014.

 Για περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος του διαγωνισμού:

http://ec.europa.eu/translatores/

http://www.facebook.com/translatores

http://twitter.com/translatores