Διαβάστε περισσότερα: Ευρωπαίοι εθελοντές καταφτάνουν στον ΠάρνωναΑίτηση στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (European Voluntary Service- EVS) κατέθεσε τον περασμένο Απρίλιο ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, η οποία και έγινε δεκτή στις 18 Ιουλίου.
Λαμβάνοντας μάλιστα τον κωδικό 2013-GR-13, ο Φορέας Διαχείρισης εντάχθηκε στους 82 πιστοποιημένους φορείς της EVS της χώρας μας, ενώ παράλληλα αποτελεί τον δεύτερο πιστοποιημένο φορέα διαχείρισης στην Ελλάδα που θα υποδέχεται και θα συντονίζει Ευρωπαίους εθελοντές.
Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία έχει σκοπό την υποστήριξη και τη συμμετοχή των νέων σε διάφορες μορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, νέοι συμμετέχουν σε εθελοντική βάση, μεμονωμένα ή ομαδικά, σε µη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.
Η EVS δίδει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών, να προσφέρουν εθελοντική εργασία  έως και 12 μήνες, σε διαφορετική χώρα από τη χώρα διαμονής τους, με στόχο την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και την προαγωγή της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων.
Η συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην EVS ως Συντονιστής Φορέας πρόκειται να διευρύνει τις δράσεις του και να συμβάλει στην επίτευξη των διαχειριστικών του στόχων. Η πιστοποίηση του ως Φορέας Υποδοχής θα είναι επίσης πολύ σημαντική στο πλαίσιο των εθελοντικών του δράσεων, καθώς δίνεται η δυνατότητα της οργανωμένης συμμετοχής νέων από το εξωτερικό, με σκοπό αυτοί να γνωρίσουν την προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και να συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητάς της. Τα στοιχεία της πιστοποίησης είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ενημερωθεί και η επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα με τις σχετικές πληροφορίες (αιτήσεις για ενδιαφερομένους κλπ).
Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια για εμπλουτισμό της ομάδας εθελοντών με νέα μέλη, με σκοπό την παρακολούθηση, αλλά και την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής. Συνολικά, έχουν έως τώρα συγκεντρωθεί 42 αιτήσεις εθελοντών και έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο ενημερώνεται με νέα δεδομένα, όποτε αυτά προκύπτουν.   
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού, ο Φορέας Διαχείρισης καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνούν με τα γραφεία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2755022021 (εσωτ. 5).